Priser

Værkstedet på Fyens Restaurering udarbejder naturligvis et vederlagsfrit tilbud inden opgavens påbegyndelse. Tilbuddet er gældende et halvt år.
Prisen vil kunne forhøjes, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår uforudsete problemer. Ejeren vil blive underrettet og der vil blive indhentet accept, inden arbejdet fortsættes.
Værkstedet tilstræber altid at udføre mindre komplicerede opgaver inden for 14 dage.

Forretningsbetingelser
Det er alene op til ejerne og sikre at de indleverede genstande er dækket af ejers respektive forsikringer, også når de indleverede genstande befinder sig på værkstedet.
Værkstedet påtager sig at opbevare og behandle indleverede genstande på behørig vis, men påtager sig intet ansvar for tyveri, brand og eventuel hændelig undergang af de indleverede genstande, hvilket ejerne af de indleverede genstande, er bekendt med og har accepteret ved indleveringen til Fyens Restaurering.

For tilbud/vurdering af dit emne, send os et foto og vi svarer inden for få timer.